Servicetjänster

Effektivisera din tid och sänk de kostnader du får i samband med löpande administrativa arbeten och affärstransaktioner genom att förbättra hela företagets informations- och produktflöden.

Eson Pac erbjuder omfattande tjänster som kan förbättra flödet i varje del av försörjningsprocessen – före, under och efter köp och leverans.

Vår prepress kan exempelvis kontrollera dina original och vårt internetbaserade beställningsverktyg se till så att dina förpackningsprodukter inte tar slut. Vi fungerar ofta som interna konsulter som koordinerar olika etiketterings- och förpackningsbehov, och tar ansvar för en helhetslösning. Vi buntar och fraktar produkter utifrån specifika önskemål för största effektivitet och bekvämlighet.